SZKOLENIA MALARZY PRZEMYSŁOWYCH

Szkolenie składa się z trzech modułów obejmujących trening na symulatorze VR, szkolenie teoretyczne oraz praktykę malarską.

SYMULATOR VR

Prowadzimy innowacyjne szkolenia z wykorzystaniem symulatorów malowania pracujących w środowisku rzeczywistości rozszerzonej. Dzięki wykorzystaniu symulatorów kursant może śledzić w 3D pracę pistoletu w tym min. szybkość prowadzenia, kąt, odległość od powierzchni malowanej, grubość nakładanej warstwy. Wykorzystanie VR umożliwia kursantowi zdecydowanie szybsze opanowanie prawidłowych technik malarskich.
Każdemu uczestnikowi zostanie nadane indywidualne konto użytkownika gdzie zapisywane będą wszystkie wyniki, filmy z procesu aplikacji z opcją późniejszego odtworzenia oraz widoczny będzie wykres poczynionych
postępów. Uczestnik pracuje na rzeczywistych pistoletach Graco.

SZKOLENIE TEORETYCZNE

Zakres:

 • dobór parametrów technicznych do prawidłowej aplikacji farb
 • optymalny dobór agregatu w zależności od: rodzaju wykonywanych  prac; intensywności wykonywanych prac oraz rodzaju stosowanych materiałów
 • budowa i charakterystyka techniczno-użytkowa sprzętu aplikacyjnego
 • kontrola i dobór parametrów sprzętu aplikacyjnego
 • sposoby pielęgnacji i konserwacji sprzętu
 • prawidłowa technika aplikacji metodą natrysku hydrodynamicznego
 • prawidłowe zabezpieczanie niemalowanych powierzchni
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie użytkowania sprzętu aplikacyjnego oraz zasady zachowania w strefie malowania
 • prawidłowa organizacja procesu malowania
 • profesjonalna aplikacja farby
 • praktyka pod kątem – optymalnego zużycia farb i uniknięcia nadmiernych emisji i zanieczyszczeń powietrza; rozmiary dysz w praktyce
 • typowe błędy pogarszające efekt ekonomiczny malowania

PRAKTYKA MALARSKA

Podczas praktyki kursanci będą pracowali zarówno na symulatorze oraz przy użyciu agregatu hydrodynamicznego.

Kurs umożliwia opanowanie następujących parametrów pracy koniecznych w pracy malarza:

 • długość trzymania spustu
 • odpowiednia odległość od malowanego przedmiotu
 • odpowiedni kąt trzymania pistoletu
 • poprawna technika malowania „na zakładki”
 • odpowiednia prędkość aplikacji
 • grubość suchej powłoki (zacieki, niedomalowania, itp.)
 • ruch ręki (za szybko/za wolno)
 • odległość od przedmiotu (za blisko/za daleko)

Dlaczego my?

N

Indywidualne rozwiązania

N

Wysoka jakość

N

Wykwalifikowana kadra

N

Międzynarodowe doświadczenie

N

Szerokie możliwości technologiczne