Farby

ogniochronne

Farby ogniochronne

Farby pęczniejące przeznaczone do zabezpieczania konstrukcji stalowych, są jednymi z najczęściej wykorzystywanych zabezpieczeń ogniochronnych.

Są one izolacją ogniochronną, która może nadawać elementom stalowym odporność ogniową nawet do klasy R120. Ich działanie polega na przyroście objętości powłoki pod wpływem temperatury. Dzięki niskiej przenikliwości cieplnej oraz zmianie objętości, podwyższa się także współczynnik masywności elementu chronionego, a powłoka pozwala na osiągnięcie odporności ogniowej stali.

Czytaj dalej

Natryskowe

powłoki ogniochronne

Natryskowe powłoki ogniochronne

Natryskowe powłoki ogniochronne na konstrukcje stalowe stosuje się do zabezpieczania - w przedziałach od R 30 do R 240 - elementów konstrukcji stalowych znajdujących się wewnątrz obiektu. W przeciwieństwie do farb pęczniejących powłoki te są jednowarstwowe, natryskiwane bezpośrednio na konstrukcję po jej uprzednim oczyszczeniu i odtłuszczeniu.

Czytaj dalej

Obudowa

ogniochronna za pomocą płyt

Obudowa ogniochronna za pomocą płyt

Wykonywanie zabezpieczeń ogniochronnych za pomocą obudowy płytami możliwe jest zarówno przy konstrukcjach stalowych oraz żelbetowych.

Stosowanie takiego rozwiązania umożliwia zabezpieczenia ogniochronne elementów do klasy R240.

Gips (jak również materiały i wyroby go zawierające) jest doskonałym materiałem ogniochronnym. Jego działanie jest jednak odmienne od większości powłok ogniochronnych, gdyż najczęściej jego skuteczność wynika z niskiej przewodności cieplnej - działa jak typowy izolator termiczny.

Czytaj dalej

Projektowanie

indywidualnych rozwiązań

Projektowanie indywidualnych rozwiązań

Mądrze wykonany projekt zawsze zwiększa prawdopodobieństwo pomyślnego zrealizowania przedsięwzięcia. W przypadku każdej inwestycji niezbędne jest indywidualne podejście, zawsze z uwzględnieniem oczekiwań Inwestora.

Czytaj dalej

Nadzór

w zakresie ochrony ppoż.

Nadzór w zakresie ochrony ppoż.

Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej  budynków są wielkoformatowe, dogłębne i enigmatyczne. Najkorzystniejsze jest zlecenie wykonania nadzoru z zakresu ochrony przeciwpożarowej firmie posiadającej teoretyczną oraz praktyczną wiedzę.


Czytaj dalej

Dylatacje

i Przepusty

Dylatacje i Przepusty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe instalacje techniczne, takie jak rury grzewcze, kanały wentylacyjne czy kable elektryczne przebiegają przez przegrody stanowiące oddzielenie poszczególnych stref pożarowych.

Czytaj dalej
Designed by M+M Inwestyn | All Right Reserved oferta realizacje partnerzy kontakt