Farby

ogniochronne

Farby ogniochronne

Farby pęczniejące przeznaczone do zabezpieczania konstrukcji stalowych, są jednymi z najczęściej wykorzystywanych zabezpieczeń ogniochronnych.

Są one izolacją ogniochronną, która może nadawać elementom stalowym odporność ogniową nawet do klasy R120. Ich działanie polega na przyroście objętości powłoki pod wpływem temperatury. Dzięki niskiej przenikliwości cieplnej oraz zmianie objętości, podwyższa się także współczynnik masywności elementu chronionego, a powłoka pozwala na osiągnięcie odporności ogniowej stali.

 

Farby pęczniejące sprzedawane są w formie zestawów, w których znajdują się:

1) farba podkładowa (grunt) - przystosowuje podłoże do jak najlepszego połączenia się z farbą zasadniczą;

2) farba zasadnicza - właściwa powłoka pęczniejąca o własnościach ogniochronnych;

3) farba nawierzchniowa - dzięki niej chroniony element nabiera walorów estetycznych poprzez odpowiednio dobrany kolor i połysk lub jego brak.

Podstawowymi zaletami farb pęczniejących są:

- łatwość pokrycia elementów, co jest szczególnie istotne dla konstrukcji stalowych kratowych lub stężonych, gdzie występuje duża liczba elementów, połączonych ze sobą często w skomplikowane struktury;

- estetyka zabezpieczanych elementów (różnorodna kolorystyka i mnogość faktur);

- szybkość wykonywanych prac ochronnych, co korzystnie wpływa na koszty inwestycji.

 

Jednym z najważniejszych parametrów farby pęczniejącej jest grubość powłoki, gdyż to ona bezpośrednio wpływa na poziom odporności ogniowej chronionego elementu. Grubość powłoki jest bezpośrednio uzależniona od wskaźnika masywności oraz temperatury krytycznej.

Łatwość stosowania farb pęczniejących nie jest pozbawiona ryzyka błędów, a do najczęstszych należy złe przygotowanie podłoża (np. niewystarczające odtłuszczenie lub wyczyszczenie powierzchni), co może powodować późniejsze odrywanie się fragmentów lub nawet całych połaci farby od chronionego materiału.

Designed by M+M Inwestyn | All Right Reserved oferta realizacje partnerzy kontakt