Dylatacje

i Przepusty

Dylatacje i Przepusty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe instalacje techniczne, takie jak rury grzewcze, kanały wentylacyjne czy kable elektryczne przebiegają przez przegrody stanowiące oddzielenie poszczególnych stref pożarowych. Przejścia te, nazywane przepustami instalacyjnymi, bezpośrednio ingerują w konstrukcję ścian i stropówElementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny więc odpowiadać ogólnym wymaganiom dotyczącym klasy odporności ogniowej, zdefiniowanym w warunkach technicznych.

Sposób zabezpieczenia przepustu zależy od rodzaju instalacji przebiegającej przez poszczególne strefy oddzielenia pożarowego. Przewody niepalne, wykonane ze stali, miedzi czy aluminium, w warunkach pożaru szybko się nagrzewają i przewodzą ciepło. Może to prowadzić do zapalenia się innych materiałów, rozszczelnienia przepustu oraz do przeniknięcia ognia i dymu do kolejnej strefy. Zabezpieczenia przewodów niepalnych bazują głównie na systemach farb i mas ogniochronnych. Przewód maluje się farbą z obu stron przegrody na długości, jaka widnieje w stosownej aprobacie technicznej. Przewody palne (na przykład rury z tworzywa sztucznego) najczęściej chroni się materiałami z wkładem pęczniejącym. W warunkach pożaru wkład wielokrotnie zwiększa swoją objętość, zabezpieczając przestrzeń powstałą wskutek wypalenia się przewodu.

Designed by M+M Inwestyn | All Right Reserved oferta realizacje partnerzy kontakt